Bant Kantar Sistemi

Bant Kantar Sistemi

Bant kantarında çalıştığınız sektöre göre ihtiyaç duyduğunuz raporları özel olarak tasarlayıp sunmaktayız. Bant kantar sistemi taş ocaklarında üretim hattına göre primary kırıcı ve baypass ayrımı bölümlerine takılabilir. Buna göre taş/baypass analizinin yapılıp taş ocağının verimini ölçmenize, üretim stoklarınızın miktarını anlık olarak görmenize ve taş ocağındaki diğer üretimi etkileyecek faktörlerin analizini yapmakta size yardımcı olur.

Fakat sadece bant kantarı sisteme takılmasının bu ihtiyaçlarınızı görmeyeceği için tüm verileri toplayacak ve bunların analizlerinin çıkartılmasını sağlayacak bir bilgisayar ve bu bilgisayara bağlı bir yazılıma ihtiyaç duyulmaktadır. Bu yazılımlar firmamız tarafından sizin sektör ve ihtiyacınıza göre özelleştirilerek hazırlanmaktadır. Ayrıca, yapılan bir kaç örnek uygulama görsellerde bulunmaktadır.

Taş, bakır, kömür ve diğer madenlerin bant üzerinde tartılarak tesise ait stok ve kapasite bilgilerinin ölçülmesinde kullanılmaktadır. Bant kantar tartımlarının stabil ve doğru yapılabilmesi için haftada bir kalibrasyon kontrolü yapılması tavsiye edilmektedir. Uluslar arası standartlarda %3 hata payı mevcuttur. (Saha tecrübelerimize dayanarak bu oranın gerekli bakımlar yapıldığı ve doğru ekipmanlar kullanıldığı taktirde %1 i geçmediğini gönül rahatlığı ile söyleyebiliriz. ) Bant kantar yazılımımız TCP/IP Modbus protokolünü desteklemektedir. Bu prokolde çalışan tüm bant kantar indikatörlerinden veri alabilmektedir.

Birden fazla bant kantarından aynı anda veri alıp saklamasını yapabilmektedir. İçerisinde yapılan ayarlamalar ile tartılan ürünlere ait oran bilgilerini size detaylı sunmaktadır. Tesislerim Cloud sistemi kullanıldığı taktirde, üretilen ürünü stok deposuna transfer edip kullanım yada satış oranlarına göre stok kontrolü yapabilir tüm raporlarınızı Cep telefonu, tablet, masaüstü ve çanta bilgisayarlarınızdan alabilirsiniz. Sistem SQL veri taban yapısındadır.

Ürün Galeri

Beton Santral Otomasyon Ürünü ile İlgili detaylı bir şekilde görebilirsiniz